Contextul în care se plasează în momentul de față comuna Lumina, din punct de vedere economic este cel care caracterizează întreaga economie românească, cel al tranzitiei.

Structurarea economiei locale pe domeni de activitate nu este foarte vastă, predominant fiind comertul, care detine o pondere de 30% din totalul activităților economice, fiind urmat de agricultură şi creşterea animalelor, precum şi de industria extractivă a produselor de carieră.

Printre cele mai importante societăți în raport cu cifra de afaceri din comuna se afla Avicola, Gepeto, Carnob, Cambela Prod, Alprof, Mine Limited, Eco Fire. De asemenea, la Sibioara îşi desfäşoară activitatea firma COMPREST UTIL, care se numără printre cele mai importante firme ale judetului.

Majoritatea societătilor care îşi desfăşoară activitatea în comuna Lumina, au angajati locuitori ai comunei.

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, în comuna Lumina îşi desfaşoară activitatea un număr de 304 agenti economici.

Serviciile către populatie sunt axate pe activități comerciale, de producere şi desfacere a produselor alimentare şi nealimentare în magazine (societăti comerciale şi asociatii familiare).

Comuna Lumina este clasificată ca find comună cu functiuni preponderent agricole. Principala activitate a locuitorilor este agricultura și zootehnia. Pășunile ocupă 7% din totalul administrativ, iar terenurile arabile 89% din terenurile agricole ale comunei.

Produsele rezultate in urma activitătilor agricole sunt valorificate de către producătorii particulari în gospodăriile proprii sau pe pietele de desfacere din localitătile apropiate.

Functia agricolă a comunei Lumina se materializează în productie vegetală, productie animalieră, elemente de activităti adiacente, precum prelucrarea primară a produselor vegetale şi animaliere, produse de lapte de vacă şi oaie.

Agricultura reprezintă sectorul economic cu ridicat potential de dezvoltare in comuna Lumina, fiind şi un sector destul de puternic în realizarea de venituri. In prezent, conform bilantului teritorial, terenurile agricole reprezintă 74% din suprafata totală a comunei.

La nivelul comunei Lumina se află mai multe silozuri de cereale, care deservesc la depozitarea şi păstrarea pe termen lung a unor cantităti mari de produse agricole.