sala de sedinte
  • 12/03/2024
  • 17:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 2, lit.a, 134 alin [1] lit.a, alin 2, alin 3, alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoaca Consiliul local al comunei Lumina, Județul
Constanta, in sedință extraordinara de lucru in data de 15.02.2024, ora 16,00 in Caminul Cultural/sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Lumina , cu urmatoarea ordine de zi :

sedinta cl 12.03.2024
Print Friendly, PDF & Email