• 31/08/2017
  • 14:00
  • Caminul Cultural Lumina

In conformitate cu prevederile legale, primarul comunei Lumina, domnul Ioan Roman, convoaca consilierii locali, in sedinta ordinara de lucru in data de 31.08.2017.

Cetatenii interesati sunt invitati sa participe la dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi.

Ordine de zi :

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actului aditional numarul 2 la contractul de concesiune nr. 972/14.04.2000.
Iniţiator: Ioan Roman – PRIMARUL COMUNEI LUMINA
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2017.
Iniţiator: Ioan Roman – PRIMARUL COMUNEI LUMINA
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Lumina.
Iniţiator: Ioan Roman – PRIMARUL COMUNEI LUMINA
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la : revocarea HCL nr. 215 din 29.09.2011 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Lumina şi asigurarea continuităţii furnizării/prestării serviciilor de salubrizare de către S.C. Gospodaria Lumina S.R.L, până la data desemnării noului operator economic, în condiţiile legii.
Iniţiator: Ioan Roman – PRIMARUL COMUNEI LUMINA
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2017-2022.
Iniţiator: Ioan Roman – PRIMARUL COMUNEI LUMINA
6. PETIŢII ŞI INTERPELĂRI

proces verbal de afisare anunt convocare sedinta ordinara pentru data de 31.08.2017

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Lasă un răspuns