• 30/05/2017
  • 16:00
  • Caminul Cultural Ion Creanga

In conformitate cu prevederile art.39 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara în data de 30.05.2017 ,ora 16.00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina.

Print Friendly, PDF & Email