sala de sedinte
  • 08/02/2024
  • 16:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 2 lit. a, 134 alin 1 lit. a alin 2 alin 3 alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacd Consiliul local al comunei Lumina, Judetul Constanta, in sedinta extraordinara de indata in data de 08.02.2024, ora 16,00 in Caminul Cultural | sala de sedinte a Consiliului local al comunei Lumina , cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotarare privind aprobare cont de executie al bugetului de venituri si cheltuielial Comunei Lumina – initiator Primar Chiru Dumitru

2. Proiect de Hotarare privind modificare art 1 din HCL 248/2023 privind suspendarea activitatii SC GOSPODARIA LUMINA SRL – initiator Primar Chiru Dumitru

3. Proiect de Hotarare privind completarea si modificarea HCL 67/2023, HCL 243/2023 si HCL 295/2023 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Lumina – initiator Primar Chiru Dumitru

Print Friendly, PDF & Email