sala de sedinte
  • 12/09/2022
  • 17:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 2 lit a, 134 alin I lit a alin 2 alin 3 alin 4 si alin 5, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanța, în şedinţă extraordinara de indata de lucru în data de 12.09.2022, ora 10,00 în Caminul Cultural/sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de Hotarare privind prelungirea mandatului administratorului S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L. – initiator Primar Chiru Dumitru
2.Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului general al comunei Lumina initiator Primar Chiru Dumitru

Print Friendly, PDF & Email