• 15/09/2017
  • 13:00
  • Caminul Cultural Ion Creanga
Având în vedere Dispoziţia primarului nr. 387/11.09.2017, în conformitate cu prevederile art.39 alin. 2 si alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, judeţul Constanţa, în şedinţă extraordinară în data de 15.09.2017, ora 13.00,  în  Caminul Cultural Lumina,  cu următoarea ordine de zi :
 
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind  arobarea alocarii  din bugetul local al comunei Lumina  al anului 2017 a  sumei de 11.800 lei, pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea Ansamblului Folcloric „Luminiţe Dobrogene” la Festivalul Internaţional de folclor „ ISTIBANKO ZDRAVOZIVO – 2017”, din Republica Macedonia
Iniţiator: Ioan Roman – PRIMARUL COMUNEI LUMINA
Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Lasă un răspuns