sala de sedinte
  • 26/10/2023
  • 15:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 2 lit a, 134 alin 1 lit a alin 2 alin 3 alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă extraordinara de indata în data de 26.10.2023, ora 15,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina , cu următoarea ordine de zi :

Sedinta extra 24 oct
Print Friendly, PDF & Email