sala de sedinte
  • 20/04/2021
  • 17:00
  • Caminul Cultural Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin. 1 lit a, art 134 alin 1 lit a, alin 3 lit a , alin 5 , art. 196 alin 1 lit b din O.U.G. 57/2019, Cod Administrativ prin Dispozitia Primarului Comunei Lumina nr. 95/06.04.2021 se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara în data de 20.04.2021 ,ora 17,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina.

Convocatorul sedintei este disponibil in documentul atasat: