sala de sedinte
  • 29/04/2022
  • 17:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin. 1 lit a, art 134 alin 1 lit a, alin 3 lit a , alin 5 , art. 196 alin 1 lit b din O.U.G. 57/2019, Cod Administrativ prin Dispozitia Primarului Comunei Lumina se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara în data de 29.04.2022 , ora 17,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina.

convocatorapr
Print Friendly, PDF & Email