sala de sedinte
  • 28/11/2023
  • 16:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 1 lit a, 134 alin 1 lit a alin 2 alin 3 alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara de lucru în data de 28.11.2023, ora 16,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina , cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de Hotarare privind stabilire taxe si impozite locale
Initiator rimar Chiru Dumitru
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea numar de asistenti personaliai persoanelor cu handicap
Initiator primar Chiru Dumitru
3.Proiect de Hotarare privind aprobare aprobare Stat de functiuni si Organigrama Aparat propriu de specialitate al primarului
Initiator primar Chiru Dumitru
4.Proiect de Hotarare Privind aprobare drepturi banesti functionari publici si personal contractual si Regulamentul
Initiator primar Chiru Dumitru
5.Proiect de Hotarare privind privind schimbarea administratorului S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.
Initiator primar Chiru Dumitru
6.Proiect de Hotarare privind suspendarea activitatii S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.
Initiator primar Chiru Dumitru
7. Proiect de Hotarare privind completarea domeniului privat al comunei Lumina cu unele suprafete de teren
Initiator primar Chiru Dumitru
8. Proiect de Hotarare privind modificare contract de concesiune nr. 70/2004 prin act aditional 4661/2011
Initiator primar Chiru Dumitru
9. Proiect de Hotarare privind acceptare oferta donatie, privind alee acces in supr de 201 mp str. Mare nr. 3A lot 5, nr. cadastral 107821
Initiator primar Chiru Dumitru
10. Proiect de Hotarare privind aprobarea alipire terenuri din Sibioara, str Invierii nr. 20A si str Invierii nr. 20B
Initiator primar Chiru Dumitru
11. Proiect de Hotarare aprobarea concesionare prin licitatie publica a terenului aflat in domeniul privat al comunei, situat in Lumina, in supr de 300 mp, str Stefan cel Mare nr. 12 lot 40 nr cadastral
Initiator primar Chiru Dumitru
12. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negogiere directa pentru terenul aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Ciprian Porumbescu nr. 17lot 34, 412 mp
Initiator primar Chiru Dumitru
13. Proiect de Hotarare privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa teren in supr de 300 mp str. Crinului nr. 2
Initiator primar Chiru Dumitru
14. Proiect de Hotarare privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 300 mp str. Mircea cel Batran nr. 89(lot 81)
Initiator primar Chiru Dumitru
15. Proiect de Hotarare privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 300 mp, str. Mircea cel Batran nr. 65(lot 69)
Initiator primar Chiru Dumitru
16. Proiect de Hotarare privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 300 mp, str Mircea cel Batran nr. 67(lot 70)
Initiator primar Chiru Dumitru
17. Proiect de Hotarare privind privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 300 mp, str Mircea cel Batran nr. 83(lot 78)
Initiator primar Chiru Dumitru
18. Proiect de Hotarare privind privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 300 mp, str Mircea cel Batran nr. 75(lot 74)
Initiator primar Chiru Dumitru
19. Proiect de Hotarare privind privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 1000 mp, str Iuliu Maniu nr. 30C
Initiator primar Chiru Dumitru
20. Proiect de Hotarare privind privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 300 mp, str Carol I nr. 9
Initiator primar Chiru Dumitru
21. Proiect de Hotarare privind privind aprobare raport de evaluare si pret minim pornire negociere directa, teren in supr de 2000 mp, str Iuliu Maniu nr. 30E
Initiator primar Chiru Dumitru

Print Friendly, PDF & Email