sala de sedinte
  • 27/02/2024
  • 16:00
  • Primaria Comunei Lumina

În conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 133, alin 1, lit. a, 134, alin 1, lit. a, alin 2, alin 3, alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judetul Constanța, in sedința ordinara de lucru in data de 27.02.2024, ora 16,00 in Caminul Cultural / sala de sedinte a Consiliului local al comunei Lumina , cu urmatoarea ordine de zi :

convocator sedinta
Print Friendly, PDF & Email