sala de sedinte
  • 31/07/2023
  • 16:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 1, 134 alin 1 lit a alin 2 alin 3 alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara de lucru în data de 31.07.2023, ora 16,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina , cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de Hotarare privind aprobare drepturi banesti personal didactic
initiator Primar Chiru Dumitru
2.Proiect de Hotarare privind aprobare utilizare suma de 260.000 lei+TVA in vederea completarii infrastructurii existente, respectiv stimularea colectarii selective
initiator Primar Chiru Dumitru
3.Proiect de Hotarare Privind aprobarea cont executie al bugetelor de venituri si cheltuieli pe trim III
initiator Primar Chiru Dumitru
4.Proiect de Hotarare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
initiator Primar Chiru Dumitru
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea actului aditional nr 2 la contractul de concesiune 1970/06.07.2001
initiator Primar Chiru Dumitru
6. Proiect de Hotarare privind aprobarea raport evaluare privind pretul de pornire la negociere directa pentru terenul 230 mp aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Teiului nr. 61
initiator Primar Chiru Dumitru
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea raport evaluare privind pretul de pornire la negociere directa pentru terenul 300 mp aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str M Viteazu nr. 56,
initiator Primar Chiru Dumitru
8. Proiect de Hotarare privind aprobarea raport evaluare privind pretul de pornire la negociere directa pentru terenul 406 mp aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Cuza Voda nr. 21
initiator Primar Chiru Dumitru
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea raport evaluare privind pretul de pornire la negociere directa pentru terenul 406 mp aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Morii nr. 79 lot 6
initiator Primar Chiru Dumitru
10. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Decebal nr. 130
initiator Primar Chiru Dumitru
11. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Stefan cel Mare nr. 7
initiator Primar Chiru Dumitru
12. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul aflat in proprietatea privata a comunei Lumina, str Carol I nr. 6 lot 22
initiator Primar Chiru Dumitru
13. Proiect de Hotarare privind declararea de uz si de interes public a unor bunuri imobile situate in Lumina
initiator Primar Chiru Dumitru
14. Proiect de Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Lumina a unor suprafete de teren
initiator Primar Chiru Dumitru
15. Proiect de Hotarare privind modificarea contractului de inchiriere nr. 9021/2014 intre Comuna Lumina si CN Posta Romana
initiator Primar Chiru Dumitru

Print Friendly, PDF & Email