sala de sedinte
  • 28/09/2023
  • 16:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 1, 134 alin 1 lit a alin 2 alin 3 alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara de lucru în data de 28.09.2023, ora 16,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina , cu următoarea ordine de zi :

convocator
Print Friendly, PDF & Email