Consiliul Local al Comunei Lumina, intrunit in sedinta ordinara din data de 22.12.2015 a adoptat Hotararea nr. 311/22.12.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru obligatiile de plata restante datorate bugetului local al Comunei Lumina si aprobarea procedurii de acordare a acestora.

Astfel, persoanele care isi achita datoriile restante fata de bugetul local al Comunei Lumina in perioada 23.12.2015-31.03.2016 beneficiaza de anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere, aferente impozitelor si taxelor locale datorate.

Pot beneficia de aceste facilitati persoanele care achita integral pana la data de 31.03.2016 obligatiile principale constand in impozite, taxe si amenzi contraventionale datorate bugetului local al comunei Lumina.

Mai multe detalii si informatii complete gasiti in documentul atasat:

Hotararea nr.311_22.12.2015 facilitati fiscale [PDF]

Print Friendly, PDF & Email