In aceasta pagina va punem la dispozitie un formular de CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE Şl ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Aveti la dispozitie atat campurile in format online cat si posibilitatea de a descarca formularul tipizat pe care il puteti completa si apoi incarca in vederea trimiterii lui.

1 Step 1
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE Şl ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
Informatii solicitant

solicit eliberarea unui certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru rolul nominal unic nr.

fiindu-mi necesar la:

Notă: În cazul unor bunuri aflate în coproprietate, coproprietarul poate solicita distinct situaţia fiscală doar pentru cota de proprietate sau pentru întreg bunul cu evidenţierea tuturor coproprietarilor, respectiv a tuturor obligaţiilor de plată aferente bunului respectiv.

Date solicitate in certificatalege optiune
DESCARCARE FORMULAR TIP (VERSIUNE TIPIZATA) - optional

DESCARCATI MODELUL DE FORMULAR TIP IN VEDEREA COMPLETARII SI SEMNARII LUI:

INCARCARE CERERE COMPLETATA - optional

Dupa completarea formularului si semnarea acestuia va rugam sa il incarcati aici. 

VA RUGAM SA SCANATI DOCUMENTUL CU UN DISPOZITIV DEDICAT SAU CU APLICATIA ADOBE SCAN sau CamScanner

NU TRIMITETI POZE FACUTE CU TELEFONUL !

Atasare fisiere
Sunt acceptate fisiere jpg, pdf . Va recomandam folosirea de aplicatii de scanare precum Adobe Scan sau CamScanner.
Semnatura
(SEMNEAZA AICI)
Sterge semnatura
Acord prelucrare date

NOTA DE INFORMARE:

Certificatul de atestare fiscala este actul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent.


Ordinul nr. 3654/2015 este actul normativ care reglementeaza procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala si continutul acestuia si al cererii de solicitare a documentului.


Alaturi de cerere, se depun:

  • actul de identitate, original si copie;
  • imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii.
  • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
  • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
  • imputernicire in original sau copie legalizata.

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant cererii sau adresei de eliberare a acestuia.


În situatia contribuabilului/platitorului supus unei inspectii fiscale si care solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.


Valabilitatea atestatului fiscal

Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat de persoana juridica interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. În cazul persoanelor fizice care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Print Friendly, PDF & Email