In aceasta pagina va punem la dispozitie un formular de CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Aveti la dispozitie atat campurile in format online cat si posibilitatea de a descarca formularul tipizat pe care il puteti completa si apoi incarca in vederea trimiterii lui.

Va rugam sa urmariti cu atentie campurile precum si notele de subsol.

1 Step 1
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că la data prezentei cereri societăţii/instituţiei nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.


În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. 


În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale.

DESCARCARE FORMULAR TIP (VERSIUNE TIPIZATA) - optional

DESCARCATI MODELUL DE FORMULAR TIP IN VEDEREA COMPLETARII SI SEMNARII LUI:


ITL-010_Cerere_CAF_PF_2016 (Cerere eliberare certificat fiscal persoane fizice

INCARCARE CERERE COMPLETATA - optional

Dupa completarea formularului si semnarea acestuia va rugam sa il incarcati aici. 

VA RUGAM SA SCANATI DOCUMENTUL CU UN DISPOZITIV DEDICAT SAU CU APLICATIA ADOBE SCAN sau CamScanner

NU TRIMITETI POZE FACUTE CU TELEFONUL !

Atasare fisiere
Sunt acceptate fisiere jpg, pdf . Va recomandam folosirea de aplicatii de scanare precum Adobe Scan sau CamScanner.
Semnatura
(SEMNEAZA AICI)
Sterge semnatura
Acord prelucrare date
Atentie: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.

NOTA DE INFORMARE:

Certificatul de atestare fiscala este actul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent.


Ordinul nr. 3654/2015 este actul normativ care reglementeaza procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala si continutul acestuia si al cererii de solicitare a documentului.


Alaturi de cerere, se depun:

  • - cerere tip, completată cu numărul de telefon; 
  • - copie C.I./B.I. și împuternicire pentru persoana delegată;
  • - copie certificat de înregistrare fiscală; 
  • - documente doveditoare ale realității contabile, precum balanța de verificare semnată și ștampilată.

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant cererii sau adresei de eliberare a acestuia.

În situatia contribuabilului/platitorului supus unei inspectii fiscale si care solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.

Valabilitatea atestatului fiscal

Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat de persoana juridica interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. Π

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Print Friendly, PDF & Email