In prezenta oficialitatilor din comuna Lumina, partenerilor din proiect si a participantilor la cursurile de formare, Primaria Comunei Lumina a sustinut conferinta de presa cu privire la închiderea proiectului „Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare”, nr. contract POSDRU/110/5.2/G/86892, implementat in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta, S.C. Vent Consulting Team S.R.L., S.C. FiaTest S.R.L.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investeste in oameni!”, Axa Prioritara nr. 5, Domeniul Major de Interventie 5.2.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1432472 lei.

Obiectivul general: integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a Comunei Lumina, prin furnizarea unui program integrat de consiliere, informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta si somerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesare angajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 60 someri si 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta din Comuna Lumina, localitatile: Lumina, Oituz, Sibioara.

Prin acest proiect au beneficiat de informare, consiliere, mediere si formare profesionala peste 300 persoane, someri si persoane ocupate in agricultura de subzistenta, din Comuna Lumina. Cursurile de formare profesionala furnizate gratuit pentru grupul tinta al proiectului au fost: Comunicare in Limba Engleza –initiere; Inspector Sanatate si Securitate in Munca; Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date; Comunicare; Baby – sitter; Competente antreprenoriale.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 18 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Comuna Lumina, judetul Constanta

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate: peste 300 de persoane din mediul rural, ce au statutul de persoane ocupate in agricultura de subzistenta sau de someri, care au finalizat un program integrat de informare, consiliere, mediere; 158 de persoane certificate ce au dobandit diplome recunoscute pe piata muncii; 2 conferinte de presa (lansare proiect si inchidere proiect); 1 web-site de promovare a proiectului, functional pe durata de implementare a proiectului, si cel putin inca 3 ani de la finalizarea acestuia; 1 biblioteca virtuala, accesibila in mod gratuit categoriilor sociale apartinand grupului tinta extins la nivelul perimetrului delimitat de Solicitant .

Print Friendly, PDF & Email