Având în vedere modificările legislative în vigoare referitoare la noul program de sprijin pentru cazare și integrare pentru cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, vă punem la dispoziție următoarele informații relevante.

Informații și documente necesare programului de suport pentru cazare, masă și integrare, prima lună

Documente care trebuie atașate la cererea din prima lună:

 • Documentul PT emis în România (pentru fiecare persoană / membru al familiei)
 • Extras de cont (bancă în România, în RON) (un singur cont per familie)

Cât voi primi?:

Persoane singure

Suma pentru acoperirea cheltuielilor de cazare: 750 de lei.

Suma pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 de lei.

Familie (2 persoane +)

Suma pentru acoperirea cheltuielilor de cazare: 2000 de lei.

Suma pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 de lei per persoană.

Unde se depun cererile?: 

La autoritatea administrației publice locale a unității / subdiviziunii administrativ-teritoriale (București – instituțiile subordonate primăriilor de sector) pe raza căreia optează să locuiască / locuiește deja.

Actul normativ precum și modelele de cerere pot fi consultate și descărcate din secțiunea dedicată, de la finalul articolului

Când se depun cererile?

Dacă depuneți cererea în primele 5 zile lucrătoare din luna mai ( 2, 3, 4, 5, 8 mai), banii vor fi virați în luna mai.

Dacă cererile sunt depuse între 8 și 31 mai, banii vor fi virați în luna iunie în cont.

Cererea de repartizare în centre de cazare (Anexa nr. 6) pentru următoarea lună (iunie) poate fi depusă până pe data de 20 mai.

Tip de cazare

Ce cerere utilizez, dacă am spațiu de cazare? 

Cererea Anexa nr. 1 (dacă locuiești în centru de cazare, alege ‘Sunt cazat în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistență umanitară: □ da’). Specifică numele complet și CNP-urile al membrilor familiei. În cazul repartizării, suma va fi decontată centrului de cazare pentru cazare și hrană, nu persoanelor cazate.

Ce cerere utilizez dacă nu am cazare, dar vreau să fiu repartizat? 

Completează cererea din Anexa nr. 6. Specifică luna pentru care dorești să fii repartizat(ă), precum și numele complet și CNP-urile membrilor familiei.  În cazul repartizării, suma va fi decontată centrului de cazare pentru cazare și hrană, nu persoanei/persoanelor cazate.

Dacă sunteți un reprezentant al autorităților locale: 

 1. Pentru acces în aplicație trimiteți cererea de acces din Anexa nr. 7
 2. Pregătiți un model de cerere (pre-completată) în limba ucraineană pentru a explica comparativ cererea care va fi semnată în limba română.
 3. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu un ONG care are vorbitori de limba ucraineană / rusă-română / engleză.
 4. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu un call center care are vorbitori de limba ucraineană / rusă / română.

Call center național: 021 3456789

UNHCR România: +40 723 653 651

CNRR: +40 374 346 100

Dacă ești ucrainean / cetățean străin care beneficiază de protecție temporară și întâmpini dificultăți la depunerea cererii:

 1. Cere ajutorul vorbitorilor de limbă română / engleză de lângă tine pentru a traduce problema ta către reprezentantul primăriei.
 2. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu un ONG care are vorbitori de limba ucraineană-rusă-română.
 3. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu un call center care are vorbitori de limba ucraineană-rusă-română.

Call center național: 021 3456789

UNHCR România: +40 723 653 651

CNRR: +40 374 346 100

Dacă sunteți proprietar / gazdă care găzduiește cetățeni ucraineni, cetățeni străini, sau apatrizi (beneficiari ai protecției temporare) proveniți din Ucraina:

 1. Vă rugăm să informați persoanele găzduite despre schimbările survenite în OUG 15/2022;
 2. În cazul în care percepeți chirie, vă recomandăm să înregistrați fiscal un contract de chirie la autoritățile fiscale, așa cum prevede legislația în vigoare.
 3. Vă rugăm să le explicați, inclusiv în formă scrisă, condițiile contractului într-o limbă pe care chiriașul o înțelege.
 4. În situația în care percepeți garanții pentru eventuale daune și / sau nerespectarea condițiilor contractului privind termenii de plată a chiriei, vă rugăm să stipulați acest aspect în contract.

Dacă sunteți un reprezentant al unei locații stabilite de comitetele județene/comitetul municipiului București pentru situații de urgență pentru cazare:

 1. Pentru decontarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din OUG nr. 15/2022, completați cu lista persoanelor cazate și asigurate cu hrană ‘Solicitarea de decontare’ din Anexa nr. 3. Solicitarea trebuie trimisă către primăria în raza căreia se află spațiul de cazare.
 2. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu un ONG care are vorbitori de limba ucraineană/rusă-română/engleză.
 3. Dacă întâmpinați probleme, luați legătura cu un call center care are vorbitori de limba ucraineană/rusă/română.

Call center național: 021 3456789

UNHCR România: +40 723 653 651

CNRR: +40 374 346 100

Інформації стосовно програми підтримки на проживання та інтеграцію, на перший місяць

Документи, що додаються до заяви в перший місяць:

 • Документ про тимчасовий захист, виданий у Румунії (для кожної особи / члена сім’ї).
 • Виписка з рахунку (банк у Румунії, в RON) (лише один рахунок на сім’ю).

Скільки я отримаю:

Самотні люди

 • Сума для покриття витрат на проживання: 750 леїв.
 • Сума для покриття витрат на харчування в розмірі 600 леїв.

Сім’я (2 особи +)

 • Сума для покриття витрат на проживання: 2000 леїв.
 • Сума для покриття витрат на харчування в розмірі 600 леїв на особу.

Куди подаються заяви: до органу місцевого державного управління адміністративно-територіальної одиниці / підрозділу (Бухарест – установи, підпорядковані галузевим меріям) у районі, де вони вирішили проживати / вже проживають.

З нормативним актом, а також з формами заявок можна ознайомитися та завантажити у спеціальному розділі в кінці статті

Коли подавати заяву: У перші 5 робочих днів травня – 2, 3, 4, 5, 8 травня

Якщо заявки будуть подані з 8 по 31 травня, гроші будуть перераховані на рахунок у червні. Заявку на розміщення у центрах розміщення (Додаток № 6) на наступний місяць (червень) можна подати до 20 травня.

Типи розміщення

Якою програмою я користуюся, якщо у мене є житло?

Додаток до заяви № 1 (якщо ви живете в центрі розміщення, виберіть „Sunt cazat în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistență umanitară: □ da’’. Вкажіть повне прізвище та ім’я і CNP (ідентифікаційний номер) членів сім’ї.

Яку програму мені використовувати, якщо у мене немає житла, але я хочу, щоб мені надали?

Заповнити заяву з додатку № 6. Вкажіть місяць, за який бажаєте бути закріпленим, а також прізвище та ім’я й ідентифікаційний номер членів сім’ї. У разі розподілу в центрі розміщення сума виплачуватиметься центру за проживання та харчування, а не розподіленим особам.

Якщо ви представник місцевої влади:

 1. Для доступу до програми надішліть запит на доступ із Додатку № 7
 2. Підготуйте зразок заяви (попередньо заповненої) українською мовою, щоб порівняти заяву, яка буде підписана румунською мовою.
 3. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до неурядових організацій, яка має україномовних / російськомовних / румуномовних / англомовних працівників.
 4. Якщо у вас виникнуть проблеми, зверніться до кол-центру, де є україномовні / російськомовні / румуномовні працівники.
 5. Національний кол-центр: 021 3456789
 6. УВКБ ООН у Румунії: +40 723 653 651
 7. CNRR: +40 374 346 100

Якщо ви український / іноземний громадянин, який отримує тимчасовий захист, і у вас виникають труднощі з поданням заяви:

 1. Зверніться по допомогу до румуномовних / англомовних людей, що поблизу вас, щоб допомогли перекласти вашу проблему представнику мерії.
 2. Якщо у вас є проблеми, зверніться до громадської організації, яка має українсько-російсько-румунськомовних людей.
 3. Якщо у вас виникнуть проблеми, зверніться до кол-центру, де є україномовні, російськомовні / румуномовні працівники.
 4. Національний кол-центр: 021 3456789
 5. УВКБ ООН у Румунії: +40 723 653 651
 6. CNRR: +40 374 346 100

Якщо ви власник / приймаюча сторона, яка приймає громадян України, іноземних громадян або осіб без громадянства (користувачів тимчасового захисту) з України:

 1. Просимо повідомити людей яких ви гостюєте про зміни в OUG 15/2022;
 2. Якщо ви стягуєте орендну плату, рекомендуємо зареєструвати договір оренди до податкових органів (Національне агентство фіскальної адміністрації), відповідно до чинного законодавства.
 3. Будь ласка, поясніть їм, у тому числі письмово, умови договору зрозумілою орендарю мовою.
 4. У ситуації, коли Ви стягуєте гарантії за можливі збитки та / або невиконання умов договору, стосовно умов сплати орендної плати, просимо обумовити цей аспект у договорі.

Якщо ви є представником місця, заснованого окружними комітетами/муніципальним комітетом Бухареста з надзвичайних ситуацій для проживання:

 1. Для виплати одноразових сум покриття витрат, передбачених ст. 1 абз. (10) та (11) OUG № 15/2022 заповнити заяву на поселення Додаток № 3 зі списком осіб, які проживають та забезпечені харчуванням. Запит необхідно направити до мерії, в радіусі якої знаходиться житло.
 2. Якщо у вас є проблеми, зв’яжіться з НУО, в якій є україно/російсько/румунсько/англомовні працівники.
 3. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до кол-центру, де Вам можуть відповісти українською/російською/румунською мовами.

Національний кол-центр: 021 3456789

УВКБ ООН у Румунії: +40 723 653 651

CNRR: +40 374 346 100

 

[UKR]

Noile modele ale documentelor necesare acordării de sprijin cetățenilor ucraineni

Aici se regăsesc modelele documentelor necesare decontării contavalorii sumelor forfetare privind acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Atenție: formularele atasate sunt atât în limba română, cât și în limba ucraineană (doar pentru informare). Doar documentele în limba română se completează și se depun la autorități.

Тут ви можете знайти зразки документів, необхідних для врегулювання одноразової суми щодо надання гуманітарної підтримки та допомоги з боку румунської держави іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які походять з України, після збройного конфлікту в Україна.

Увага: додані бланки українською мовою лише для ознайомлення. Заповнюються та подаються до органів влади лише документи румунською мовою.

Print Friendly, PDF & Email