Va prezentam in continuare conditiile de depunere a dosarelor de ajutor de incalzire a locuintei pentru sezonul 2019-2020, documentele necesare si cuantumurile prevazute de lege.

Dosarele se pot depune incepand cu data de 1 noiembrie la biroul Compartimentului de Asistenta Sociala, din str. Mare nr. 170, sediul Primariei.

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE

 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – PDF)
 • COPII CARTI DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI/ PERSOANELOR CE LOCUIESC IN CASA IMPREUNA CU FAMILIA
 • COPII CERTIFICATE DE NASTERE (PENTRU CEI CE NU AU CARTE DE IDENTITATE)
 • ADEVERINTA DE SALARIU CU VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII, CARE SA CONTINA VENITUL NET
 • COPIE CUPON PENSIE/SOMAJ SAU ORICE ALT DREPT CU TITLU PERMANENT CU VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • ADEVERINTA SCOLARA PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE SUNT ELEVI/STUDENTI
 • COPIE ACT DE PROPRIETATE AL CASEI/CONTRACT CE INCHIRIERE SAU CERTIFICAT DE MOSTENITOR/CONTRACT DE COMODAT
 • ADEVERINTA PRIMARIA LUMINA IN CARE SA FIE MENTIONATE:
  • IMOBIL(E) DETINUT(E)
  • SUPRAFATA DE TEREN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN DETINUTA
  • NUMAR EFECTIVE DE ANIMALE
  • BUNURILE DETINUTE (AUTOTURISME, SCUTERE, UTILAJE AGRICOLE ETC.)
 • DECLARATIE CA NU DETIN CONTURI BANCARE MAI MARI DE 3000 DE RON
 • DECLARATIE PENTRU CEI CE AU VENITURI OCAZIONALE CU SUMA OBTINUTA LUNAR DIN VENITURI OCAZIONALE
 • PENTRU CEI CE DEPUN DOSARE PENTRU INCALZIREA PE BAZA DE GAZE / ENERGIE ELETRICA, COPIE DUPA FACTURA EMISA IN CARE SA FIE MENTIONAT CODUL DE CLIENT
 • COPIE POLITA ASIGURARE IMOBIL (IN CAZ CA DETINETI SI SE BIFEAZA IN CERERE)

DOSARELE SE DEPUN OBLIGATORIU INTRE ZILELE 1-20 ALE LUNILOR NOIEMBRIE-MARTIE.

CUANTUMURI  AJUTOR INCALZIRE IN FUNCTIE DE VENITURI PE MEMBRU DE FAMILIE

VENIT PE MEBRU DE FAMILIECUANTUM LEI AJUTOR LUNAR NOIEMBRIE – MARTIE
LEMNEGAZEENERGIE
până la 15554262240
155,1 – 21048190216
210,1 – 26044150192
260,1 – 31039120168
310,1 – 3553490144
355,1 – 4253070120
425,1 – 480264596
480,1 – 540203572
540,1 – 750202048

PRECIZARI IMPORTANTE

 • INSPECTORII SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI LUMINA, ROAGA TOTI DEPONENTII DE ASTFEL DE DOSARE, SA COMPLETEZE CERERILE CU RESPONSABILITATE, ATENTIE SI CU DATE CONFORME CU REALITATEA.
 • DUPA DEPUNEREA ACESTOR DOSARE, AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII SOCIALE VA SOLICITA EFECTUAREA DE ANCHETE SOCIALE LA DOMICILIUL SOLICITANTILOR. DE ASEMENEA SUNT EFECTUATE VERIFICARI IN BAZE DE DATE ALE CURTII DE CONTURI SI ALTE INSTITUTII IAR IN CAZUL IN CARE DATELE OFERITE IN CERERE NU SUNT CONFORME CU REALITATEA, DOSARUL VA FI INCETAT,  SI SE  VOR DISPUNE  MASURI DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NECUVENIT.
 • DEPONENTII DE DOSARE AU OBLIGATIA DE A ANUNTA ORICE MODIFICARE A DATELOR DIN CERERE (MODIFICARE NUMAR MEMBRII SI VENITURI) IN TERMEN DE 5 ZILE
 • DE ASEMENEA, VA ADUCEM LA CUNOSTIINTA CA DECLARAREA NECORESPUNZATOARE CU ADEVARUL SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII PENALE.

INFORMATII ADITIONALE

 • CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE A LOCUINTEI SE DEPUNE PE NUMELE PROPRIETARULUI LOCUINTEI
 • CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE A LOCUINTEI PE BAZA DE GAZE SE DEPUNE PE NUMELE TITULARULUI DE CONTRACT CONGAZ
 • VENITURILE LUATE IN CONSIDERARE LA CALCULAREA CUANTUMULUI PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT CELE REALIZATE CU O LUNA INAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI

Lista bunurilorce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păduri
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie