Avand in vedere faptul ca pentru acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei nu au survenit modificari legislative, va prezentam in continuare conditiile de depunere a dosarelor de ajutor de incalzire a locuintei, documentele necesare si cuantumurile prevazute de lege.

Dosarele se pot depune incepand cu data de 1 noiembrie la sediul Compartimentului de Asistenta Sociala, din str. Mare nr. 173, Caminul Cultural Lumina (etaj, intrarea de pe strada Pelican).

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE

 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (FORMULAR TIP)
 • COPII CARTE DE IDENTITATE AI MEMBRILOR FAMILIEI/ PERSOANELOR CE LOCUIESC IN CASA IMPREUNA CU FAMILIA
 • COPII CERTIFICATE DE NASTERE (PENTRU CEI CE NU AU CARTE DE IDENTITATE)
 • COPIE LIVRET DE FAMILIE
 • COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ADEVERINTA DE SALARIU CU VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • COPIE CUPON SOMAJ/ALOCATIE DE STAT/PENSIE/ALOCATIE DE SUSTINERE SAU ORICE ALT DREPT CU TITLU PERMANENT CU VENITURILE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • ADEVERINTA TREZORERIE CU VENITURILE REALIZATE PENTRU PERSOANELE MAJORE CARE NU SUNT ELEVI/STUDENTI (INDIFERENT DACA ESTE ANGAJAT SAU PENSIONAR)
 • COPIE ACT DE PROPRIETATE AL CASEI
 • ADEVERINTA PRIMARIA LUMINA IN CARE SA FIE MENTIONATE:
  • IMOBIL(E) DETINUT(E)
  • SUPRAFATA DE TEREN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN DETINUTA
  • NUMAR EFECTIVE DE ANIMALE
  • BUNURILE DETINUTE (AUTOTURISME, SCUTERE, UTILAJE AGRICOLE ETC.)
 • DECLARATIE CA NU DETIN CONTURI BANCARE MAI MARI DE 3000 DE RON
 • DECLARATIE PENTRU CEI CE AU VENITURI OCAZIONALE CU SUMA OBTINUTA LUNAR DIN VENITURI OCAZIONALE
 • PENTRU CEI CE DEPUN DOSARE PENTRU INCALZIREA PE BAZA DE GAZE / ENERGIE ELETRICA, COPIE DUPA FACTURA EMISA IN CARE SA FIE MENTIONAT CODUL DE CLIENT
 • COPIE POLITA ASIGURARE IMOBIL (IN CAZ CA DETINETI SI SE BIFEAZA IN CERERE)

DOSARELE SE DEPUN OBLIGATORIU INTRE ZILELE 1-20 ALE LUNILOR NOIEMBRIE-MARTIE.

CUANTUMURI  AJUTOR INCALZIRE IN FUNCTIE DE VENITURI PE MEMBRU DE FAMILIE

VENIT PE MEBRU DE FAMILIE CUANTUM LEI AJUTOR LUNAR NOIEMBRIE – MARTIE
LEMNE GAZE ENERGIE
până la 155 54 262 240
155,1 – 210 48 190 216
210,1 – 260 44 150 192
260,1 – 310 39 120 168
310,1 – 355 34 90 144
355,1 – 425 30 70 120
425,1 – 480 26 45 96
480,1 – 540 20 35 72
540,1 – 615 16 20 48

 

PRECIZARI IMPORTANTE

 • INSPECTORII SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI LUMINA, ROAGA TOTI DEPONENTII DE ASTFEL DE DOSARE, SA COMPLETEZE CERERILE CU RESPONSABILITATE, ATENTIE SI CU DATE CONFORME CU REALITATEA.
 • DUPA DEPUNEREA ACESTOR DOSARE, AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII SOCIALE VA SOLICITA EFECTUAREA DE ANCHETE SOCIALE LA DOMICILIUL SOLICITANTILOR. DE ASEMENEA SUNT EFECTUATE VERIFICARI IN BAZE DE DATE ALE CURTII DE CONTURI SI ALTE INSTITUTII IAR IN CAZUL IN CARE DATELE OFERITE IN CERERE NU SUNT CONFORME CU REALITATEA, DOSARUL VA FI INCETAT,  SI SE  VOR DISPUNE  MASURI DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NECUVENIT.
 • DEPONENTII DE DOSARE AU OBLIGATIA DE A ANUNTA ORICE MODIFICARE A DATELOR DIN CERERE (MODIFICARE NUMAR MEMBRII SI VENITURI) IN TERMEN DE 5 ZILE
 • DE ASEMENEA, VA ADUCEM LA CUNOSTIINTA CA DECLARAREA NECORESPUNZATOARE CU ADEVARUL SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII PENALE.

INFORMATII ADITIONALE

 • CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE A LOCUINTEI SE DEPUNE PE NUMELE PROPRIETARULUI LOCUINTEI
 • CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE INCALZIRE A LOCUINTEI PE BAZA DE GAZE SE DEPUNE PE NUMELE TITULARULUI DE CONTRACT CONGAZ
 • VENITURILE LUATE IN CONSIDERARE LA CALCULAREA CUANTUMULUI PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT CELE REALIZATE CU O LUNA INAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI
 • ADEVERINTELE DE VENIT DE LA TREZORERIA NAVODARI SUNT OBLIGATORII PENTRU TOTI MEMBRII MAJORI AI FAMILEI, CARE NU SUNT ELEVI/STUDENTI.
 • ADEVERINTELE DE VENIT DE LA TREZORERIA NAVODARI SUNT OBLIGATORII  INDIFERENT DACA PERSOANELE DIN DOSAR SUNT ANGAJATI/PENSIONARI
 • IN CAZUL IN CARE IN FAMILIE SE AFLA ELEVI/STUDENTI CU VARSTA PESTE 18 ANI SE ATASEAZA O ADEVERINTA DE ELEV/STUDENT

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păduri
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

DOCUMENTE ATASATE:

CERERE ACORDARE VMG/ASF/INCALZIRE [PDF]

HG 778-2013 [pdf]

error: Nu aveti permisiuni !