Primaria Comunei Lumina nu are un serviciu de evidenta a populatiei. Locuitorii comunei ce doresc sa isi obtina buletinul/cartea de identitate se vor adresa Serviciului Public Comunitar Evidenta Populatiei Ovidiu.

Atributiile ce revin Primariei Lumina in ceea ce priveste obtinerea unui act de identitate sunt legate de eliberarea adeverintelor de la Registrul Agricol care atesta dovada spatiului de locuit asigurat.

INFORMATII GENERALE:

Conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, actul de identitate este documentul care se elibereaza cetatenilor romani si care face dovada identitatii, a domiciliului si dupa caz a resedintei titularului acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentul se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani.

Prin act de identitate se intelege carte de identitatecarte de identitate provizorie si buletin de identitate, aflat in termen de valabilitate.

Buletinele de identitate eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate.

In cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii si a cetateniei romane se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau actul de identitate al reprezentantului sau legal.

Dovada domiciliului se poate face in cazul cetatenilor romani, cu unul din urmatoarele documente:

1) Acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

2) Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la pct. 1;

3) Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existent unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta unul din documentele prevazute la pct. 1 si 2.

Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

4) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială se afla domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În cazul împlinirii vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

Formulare:

  • se printeaza formularul fata-verso;
  • se completeaza cu pix cu mina albastra, cu majuscule;

Taxe eliberare carti de identitate:

– Carte de Identitate – 7 ron

– Carte de Identitate provizorie/ CRDS – 1 ron

– Furnizare date cu caracter personal – 1 ron/Pers

Taxele se pot achita cu numerar sau cu cardul la Casieria Primăriei Oraș Ovidiu ori în contul RO44TREZ23121330208XXXXX

Print Friendly, PDF & Email