Stimati cetateni,

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 212/16.03.2020 a Decretului 195/2020;

În vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actelor de deces;

Vă transmitem următoarea procedură de transmitere a documentelor privind înregistrarea în registrele de stare civilă a actelor de deces:
1. Medicul sau persoana desemnată de la nivelul Spitalului/ Unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie aflați pe raza județului Constanța va transmite prin intermediul scrviciilor de poştă electronică securizată (e-mail sau fax) către compartimentul de stare civilă din cadrul primăriei UAT pe raza căreia s-a produs decesul următoarele:
a. certificatul medical constatator al decesului;
b. actul de identitate al defunctului;
c. în lipsa actului de identitate se va transmite dovada eliberată de instituțiile competente (Poliție, Parchet) prin care confirmă datele de identificare ale defunctului. Documentele de referință vor fi transmise cel mai târziu a treia zi de la data încetării din viață a persoanei.

2. Ofiterul de stare civilă competent va înregistra actul de deces iar la rubrica „nume declarant” va trece denumirea unității medicale, rubricile privind calitatea și domiciliul acestuia se vor bara. Cauza decesului se va înscrie ca și până acum litera c și d din Certificatul medical constatator. Pe marginea actului de deces se va înscrie următoarea mențiune: „Act întocmit potrivit Radiogramei DEPABD nr. 3220473/27.03.2020”

Ulterior întocmirii actului de deces, ofițerul de stare civilă va transmite unității medicale tot prin poştă electronică securizată adeverința de înhumare/incinerare, document ce va fi înmânat
aparținătorului defunctului. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

3. Certificatul medical constatator al decesului precum și actul de identitate al defunctului vor fi transmise de unitatea medicală în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență prin intemediul serviciilor poștale, sau prin intermediul unui angajat al unității medicale ori al primăriei.

Pentru informații suplimentare sau referitoare la situații speciale vă rugăm să contactați telefonic sau prin e-mail, angajații Serviciului Stare Civilă din cadrul DGEP Constanța.

In vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actului de căsătorie vă transmitem următoarele recomandārij privind depunerea declaratiei de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada stări de urgență:

1. Programarea datei și a orei încheierii căsătoriei se va face on-line sau telefonic.
2. Declarația de căsătorie și documentele prevăzute de lege se vor transmite on-line pe adresa de e-mail securizată a oficiului de stare civilă competent să oficieze căsătoria. Data depunerii
declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației, dată de la care se calculează termenul legal de oficiere a căsătoriei.
3. Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civila.
4. Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea dispozițiilor Ordonanței militare 2/2020 privind reducerea numărului persoanelor în funcție de suprafața spațiului unde se
oficiază căsătoria până la minimul admis de lege.

Print Friendly, PDF & Email