Alimentarea cu apă si canalizare

Alimentarea cu apă a localității Lumina se face din sistemul Nord litoral. Are un sistem centralizat de alimentare cu apă prin conductă de aducțiune de 300 mm, un rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 1000 mc, precum și o rețea de distribuție 100mm-200mm. Acest sistem se întâlnește în zona de lotizări situate în partea de vest a localității și zona de est.

Satul Oituz se alimentează cu apă printr-o conductă de 100 mm azb. racordată la aducțiunea 300 mm azb. Cota 20 Ovidiu.

Localitatea Sibioara are si el sistem centralizat de alimentare cu apă, lucrările pentru finalizarea implementării rețelei de apă în sat fiind terminate iar reteaua a fost data in administrarea SC RAJA SA.

Canalizarea menajeră
Comuna Lumina dispune de sistem centralizat de canalizare administrat de SC RAJA SA. Satul Oituz beneficiaza si el de retea de canalizare si de o statie de epurare proprie ce urmeaza sa fie predata spre administrare catre SC RAJA SA.

Canalizarea pluvială
Îndepărtarea apelor meteorice din zona construcțiilor se face prin lucrări de sistematizare pe verticală, acestea fiind dirijate către rigolele străzilor, cu descărcare în Valea Neagră. Acest fir de vale, care are un curs permanent, deversează în balta Lumina și apoi în emisar, canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.

Alimentarea cu gaze naturale

Localitatea Lumina este racordata la reteaua de distributie a gazelor naturale. In prezent se lucreaza la extinderea retelei de alimentare si in satul Oituz.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul energetic național de la stația de transformare Lumina 110/20kV, situată în extravilanul localității.

Rețelele de repartiție 110kV sunt de tip aerian, montate pe stâlpi de beton, pe următoarele trasee:
Stația Lumina-stația Năvodari
Stația Lumina-stația Sitorman
Stația Lumina-stația Basarabi
Stația Lumina- stația racord adânc SRA Fertilchim Năvodari
Stația Lumina-stația Constanța Sud cu preluare radială a stației Ecluza Ovidiu
Stația Lumina- Ovidiu I –CET Ovidiu II
De la stația de transformare prin rețele de distribuție de medie
tensiune -20kV- sunt încadrate posturile de transformare 20/0,4 kV de la care prin rețele de distribuție de joasă tensiune – 0,4 kV- sunt alimentați consumatorii.

Construcții, terenuri

Comuna Lumina dispune de o suprafaţă de 592 ha teren intravilan, din care 348 ha sunt ocupate de curţi-construcţii.

Infrastructura de transport

Localitatea Lumina este străbătută de drumul județean DJ 226 care face legătura cu orașul Năvodari. Prin localitatea Lumina trece calea ferată Medgidia- Betonaj (Năvodari), care în partea estică a localității se ramifică în direcția Ovidiu – Constanța.

În partea nordică, s-a aflat gara Cogealia-Lumina. Prima gară a fost construită în 1952, cu ocazia lucrărilor ce se efectuau la canal. În 1985 este construită gara nouă care a devenit un nod de cale ferată cu 3 direcții de mers calea ferată Dorobanțu-Capul Midia.

Odată cu abandonarea imobilului de către Căile Ferate Române, imobilul a intrat în administrarea Primăriei Lumina, având in prezent o altă destinație.

Telecomunicațiile

Din anul 1965, localitatea Lumina este racordată telefonic, inițial cu două posturi de telefon, în 2005 numărul acestora crescând la 1030, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 32% din numărul familiilor din localitate.

In momentul de fata comuna Lumina dispune de conexiuni la internet prin fibra optică și de asemenea serviciile de comunicații mobile au acoperire 4G. Pe piața locală operează 2 operatori naționali de servicii de telecomunicații fixe precum și 1 operator local.

Print Friendly, PDF & Email