TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR (CICC)

SITUAȚII UZUALE DE DEPUNERE A CERERII SAU DE RECALCULARE SUMĂ DIN OFICIU

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE

I. PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LĂÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN ŞI CARE:

A) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEIŞI DORESC RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI (PRELUNGIRE) PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP,trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEIŞI DORESC INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIEpână la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei:

 • CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016)
 • acte doveditoare privind reluarea activității;

C)SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIEşi doresc RELUAREACONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE(cererea se depune oricând înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani);
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic;

E)SE AFLĂ ÎN CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ şi doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE,până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREAconcediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

Cererile şi actele doveditoare se transmit la AJPIS care a plătit dreptul:

 • prin e-mail la adresele afişate, în format scanat

sau

 • prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

sau

 • direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/ Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;

II) PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI ŞI CARE:

A) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU şi plata indemnizaţiei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului

B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei:

 • CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE, în situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂŢII;

C) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE și doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS:

 • CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entitățile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea inițială a dreptului;

D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

 • NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic.

MODEL CERERE

Tabel norme ICC

Print Friendly, PDF & Email