Avand in vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare, Primaria Comunei Lumina invita operatorii economici interesati sa depuna oferta totala de pret pentru produsele solicitate in conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini anexat.

Anunt achizitie calculatoare
Contract calculatoare [DOC]
Formulare calculatoare [DOC]

Termenul limita de depunere a ofertelor este 7.06.2018, orele 14:00

Print Friendly, PDF & Email