COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică de prestări servicii, vă  invită să participaţi la achiziţia de servicii, obiectul contractului  : “SERVICII VETERINARE- CAPTURARE, TRANSPORT, ADÃPOSTIRE ŞI ALTE OPERAŢIUNI SANITAR VETERINARE, PENTRU CÂINII FÃRÃ STÃPÂN DE PE DOMENIUL PUBLIC  DIN COMUNA LUMINA

OPERATORII ECONOMICI – PERSOANE JURIDICE, ASOCIAŢII SAU FUNDAŢII CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ANIMALELOR,   vor posta oferta financiara in SEAP si o vor transmite autoritatii contractante prin  e-mail la adresa  primarialumina_achizitiipublice@yahoo.com, până la data de 07.09.2018, ora 12.00.

Documente atasate:

Anunt participare servicii veterinare [pdf]

Caiet de sarcini si formulare servicii veterinare [pdf]

Formulare servicii veterinare [doc]

 

Print Friendly, PDF & Email