Primaria Comunei Lumina a semnat contractul de finantare pentru proiectul LEARN – Listen, Educate, Act and Read in a Network.

Proiectul depus de catre comuna Lumina in calitate de lider a fost selectat la finantare prin Decizia nr. 32/ 08. 12. 2016 de catre Biroul  Calarasi de Cooperare Transfrontaliera pentru Granita Romania – Bulgaria Notificarea nr. 15145/09.12.2016

Date proiect:

Programul: INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA

Axa prioritară 5: „An efficient region”

Codul proiectului: 16.5.2.056 ROBG – 153

Titlul proiectului: „Listen, Educate, Act and Read in a Network” LEARN

Contract co-finantare: 70419/24.05.2017

Parteneri : Comuna Mihail Kogalniceanu si Orasul Ovidiu ,UAT Municipiul General  Toshevo si UAT  Municipiul Kavarna din Bulgaria

Obiectivul general al proiectului : consta in punerea in legatura a elevilor cu comunitatea din care fac parte prin extiderea intelegerii importantei dezvoltarii aspiratiilor si abilitatilor vocationale care sa ii ajute in alegerea unei cariere precum si dezvoltarea unor servicii de ghidare a elevilor in cariere viitoare, in consilierea elevilor din clasa a VIII – a din Scoala Generala  nr. 1 Lumina, si a celor din clasa a IX-a si a X-a din cadrul unitatilor scolare a partenerilor romani, in speta Comuna Mihail Kogalniceanu si Orasul Ovidiu, precum si a elevilor din cele doua localitati partenere din Bulgaria,   si similar pentru Municipiile General Toshevo  si Kavarna

Valoarea proiectului  aprobat  este de 372,178.65 Euro   din care finantare cu fonduri europene 316,351.84 Euro iar cofinatarea nationala (Romania si Bulgaria)  participantilor la proiect va fi in cuantum de 48,383.23 Euro.In ce priveste comuna Lumina bugetul alocat comunei este  de 190.653,04 euro.

Cofinantarea ce trebuie asigurata de catre bugetul comunei Lumina este in cuantum de 3813,06 euro, reprezentând 2%.

Valoarea proiectului include mai multe activitati dintre care: managementul proiectului, campanii de  informare si publicitate, campanii de identitate vizuala a proiectului, dotarea unor  ateliere vocationale, elaborarea unei strategii  de dezvoltare privind rolul autoritatilor publice locale in furnizarea consilierii si sprijinului pentru elevii, viitori cetateni ai comunitatii locale,  derularea unui  program de consiliere , elaborarea unei platforme online de comunicare opentru toti elevii participanti la programul de consiliere  si  organizarea de vizite de studio  in unitatile administrative teritoriale partenere,  organizarea unor work – shopuri cu angajatori locali si cu angajatori de la nivel de judet/ district.

 

Print Friendly, PDF & Email