Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Lumina, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu 01 noiembrie 2012 proiectul “Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni, cu o valoare totală eligibila de 1432472 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Proiectul are drept obiectiv general integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a unei comune din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est, prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta si somerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesare angajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– • asigurarea procesului de informare pentru 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, cu privire la oportunitatile de ocupare in domeniile non-agricole existente pe piata regionala a fortei de munca;
– asigurarea procesului de mediere pentru 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, in vederea identificarii corespondentei dintre profilul psiho-socio-profesional al acestora si oportunitatile de integrare pe piata muncii;
– asigurarea procesului de formare pentru 250 persoane, dintre care 60 someri si 65 persoane ocupate in agricultura de subzistenta, precum si a 125 persoane ocupate in agricultura de subzistenta (in sensul formarii acestora in vederea dobandirii competentelor antreprenoriale de baza, necesare pentru initierea sau conducerea unei afaceri);
– facilitarea procesului de formare continua a resurselor umane, prin crearea unei biblioteci fizice si electronice, cu materiale relevante pentru dezvoltarea competentelor generale si specifice cerute pe piata muncii dinamica, moderna si incluziva.

Grupul ţintă este format din 250 persoane, dintre care 190 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 60 someri, 250 de persoane din mediul rural, cu domiciliul pe raza teritoriala a Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Lumina.
Activitatile proiectului sunt:
– A1. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor
– A2. Achizitiile publice
– A3. Informarea şi publicitatea aferentă proiectului
– A4. Auditul financiar extern aferent proiectului
– A5. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare în rândul grupului ţintă în vederea iniţierii programului integrat de dezvoltare a resurselor umane
– A6. Furnizarea programelor de formare multimodulare, diferenţiate pentru fiecare categorie omogenă aparţinând grupului ţintă, inclusiv mediere.
– A7. Furnizarea de servicii de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural.

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea efectelor crizei economice, implicit la reducerea şomajului prin atragerea şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii.

Persoană de contact:
D-nul Primar Dumitru CHIRU, reprezentant legal UAT Comuna Lumina
Telefon: 0241251828, fax 0241251744
e-mail: contact@primaria-lumina.ro

Print Friendly, PDF & Email