1. Legea nr 188/1999 (republicata) privind Statutul functionarilor publici
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
 3. Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 4. Legea nr 215/2001 (actualizata)a administratiei publice locale
 5. Legea nr 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public
 6. Legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001
 7. Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
 8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicatã*) privind Codul de conduitã a functionarilor publici*)

Legislatia Romaniei este disponibila gratuit pe Portalul legislativ, http://legislatie.just.ro,   un sistem informaţional de legislaţie care permite accesul rapid, liber şi neîngrădit al oricărei persoane interesate la legislaţia naţională în formă actualizată şi consolidată.

 • Acces la peste 150.000 de acte normative (acte normative din perioada 1989 până în prezent, cât şi acte de interes de dinainte de 1989)
 • Posibilitatea de căutare şi găsire a actelor după multiple criterii (de ex., tip act, număr şi an)
 • Filtrarea actelor după anumite criterii (de ex., emitent, tip act, publicaţie)
 • Accesul la toate modificările suferite în timp de actul normativ
 • Posibilitatea de a vedea modificările aduse de un act normativ
 • Posibilitatea de a vedea cuprinsul actului normativ şi dacă acesta mai este în vigoare sau nu
 • Accesul la forma consolidată a actului normativ la o anumită dată selectată de către utilizator