Consiliul Local al comunei Lumina, cu sediul în loc. Lumina, Str. Mare, nr. 170, jud. Constanta, tel 0241-251828, fax 0241- 251744, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise cu strigare pentru concesionarea a 50 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Lumina, cu suprafete curinse intre 300 mp si 500 mp destinate construirii de locuinţe, situate în localitatea Lumina, Strada Morii .
Preţul de pornire la licitaţie este de 0, 11 lei/mp
Durata concesiunii – 49 de ani.
Licitaţia publică deschisă cu strigare va avea loc în data de 26.04.2012 incepind cu ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Lumina.
Caietul de sarcini poate fi cumpărat incepind cu 06.04.2012 , luni – vineri orele 09.00-15.00, de la sediul primăriei.
Contravaloarea unui caiet de sarcini este de 30 lei.
Taxa de participare la licitatie este de 100 lei si garanţia de participare de 300 lei, vor fi achitate pina la data de 25.04.2012.
Documentele de înscriere la licitaţie, împreună cu actele doveditoare ale efectuării plăţilor, vor fi depuse pana în data 25.04.2012 ora, 12.00 la sediul Primăriei Comunei Lumina.

Print Friendly, PDF & Email