Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constanta,  organizeaza  in data de 26.11.2015 , ora 10, licitatie publica deschisa  cu strigare,   in vederea concesionarii  urmatoarelor suprafete de teren, ce fac parte din domeniul privat al comunei Lumina:

-teren intravilan  in suprafata de 462 mp  situat in Lumina, str. Morii nr.79 , lot 20, com. Lumina , jud.Constanta cu destinatia curti constructii

-teren intravilan  in suprafata de 448 mp  situat in Lumina, str. Morii nr.79, lot 37 , Com. Lumina , jud.Constanta cu destinatia curti constructii

-teren intravilan  in suprafata de 462 mp  situat in Lumina, str. Morii nr.79 lot 31 ,com. Lumina , jud.Constanta cu destinatia curti constructii

 Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura in data de : 26.11.2015 ora 10 la Sala de Sedinte a Consiliului  Comunei Lumina

Informaţii privind documentaţia de atribuire :

Documentaţia va putea fi achiziţionată incepind  cu data 06.11.2015 de la Compartimentul Achizitii Publice si Concesiuni –Primaria Comunei Lumina

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 500lei   si a taxei de participare la licitatie  de 250 de lei. Garantia de participare la licitatie este  in cuantum de  100  lei si se poate depune  în numerar la casieria concedentului ,Comuna lumina,str.Mare nr.170,

Data limită de depunere a ofertelor:Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 25.11.2015 ora 12.

Ofertele se depun în plic închis la Registratura PRIMARIEI  LUMINA, localitatea LUMINA,str.Mare nr.170,Jud.CONSTANTA,  cu respectarea instructiunilor pentru ofertanti din documentatia de atribuire.

Criteriul de atribuire:

criteriul de atribuire ales de catre autoritatea contractanta este este “oferta cu pretul cel mai mare” pentru plata redeventei

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI CONCESIUNI

Inspector Grigore Adriana

Print Friendly, PDF & Email