Consiliul local Lumina a aprobat în cadrul ședintei din luna septembrie 2021 alocarea de fonduri din Bugetul Local al Comunei Lumina în vederea achiziționării de către Primăria Comunei Lumina de manuale auxiliare școlare pentru preșcolarii și elevii școlilor din comuna Lumina.

Proiectul vizează un număr de 1013 elevi din comuna Lumina.

Potrivit legislației în domeniu, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar in exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, consiliul local, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care și cele din domeniul educației și serviciilor sociale pentru protectia copilului, a familiei sau altor grupuri aflate in nevoie sociala.

Având în vedere contextul actual legat de prețurile ridicate și veniturile din ce în ce mai scăzute ale cetățenilor precum și nevoile și exigențele din activitatea educativă autoritățile locale au decis să sprijine achiziția de manuale auxiliare cu care fiecare elev lucrează la ore.

Prin dispoziția primarului comunei Lumina, Dumitru Chiru, manualele auxiliare au fost achiziționate pe baza solicitărilor fiecărei clase, iar acestea au fost distribuite în această perioadă către elevi.

Print Friendly, PDF & Email