In atentia beneficiarilor de beneficii sociale, respectiv Alocatie de Sustinere a Familiei sau Ajutor Social. Urmare a modificarilor aduse de Legea 166/2012 de modificare a unor prevederi legislative cuprinse in Legea 277/2010 privind acordarea Alocatiei de sustinere a Familiei si Legea 416/2001, de acordare a Venitului minim garantat, va aducem la cunostiinta ca au fost operate modificari in ceea ce priveste Obligatiile benefeciarilor de astfel de beneficii sociale, dupa cum urmeaza:

– Titularul alocaţiei/ajutorului social depune la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

-Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Print Friendly, PDF & Email