In conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, Hotărârile și dispozițiile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local (art. 197).

Pentru punerea in aplicare a PROCEDURII din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic, va punem la dispozitie Monitorul oficial local al Comunei Lumina.

LEGĂTURI CU DIVERSE EVIDENȚE NAȚIONALE

ANCPI – RENNS (Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală)

ANCPI – RAN (REGISTRUL AGRICOL NAŢIONAL)

MDLPA – SITUATII FINANCIARE

MDLPA – MONITORUL OFICIAL LOCAL

ANI – DECLARATII DE AVERE ȘI INTERESE