In conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, Hotărârile și dispozițiile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local (art. 197).

Pentru punerea in aplicare a PROCEDURII din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic, va punem la dispozitie Monitorul oficial local al Comunei Lumina.

NOTA DE INFORMARE:

In conformitate cu prevederile legale in vigoare  „Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf“ […] fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.

Nu se publica dispozitii emise de autoritatea executiva ce au caracter individual. Dispozitiile cu caracer normativ sunt acele acte administrative ce cuprind reguli generale de conduită, impersonale și de aplicabilitate repetată, în vederea aplicării la un număr nedeterminat de subiecți.