Aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Nume si prenume Functie DECLARATIE DE AVERE
DEMNITARI
1. Dumitru Chiru Primar  
2. Ioan Roman Viceprimar  
SECRETAR GENERAL UAT
3. BRATIANU VIOREL FLORIN Secretar general UAT
CABINET PRIMAR
4. Mantea Daniel Consilier Personal
5. Chiru Magdalena Consilier Personal
COMPARTIMENT STARE CIVILA
6. Roman Cecilia Inspector
COMPARTIMENT CONSULTANTA, ELABORARE SI AVIZARE DOCUMENTE SI REPREZENTARE JURIDICA
7. Mina Alina Consilier juridic
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL
8. Chirita Simion Marioara Inspector
9. Iordan Elena Inspector
10. Gurită Andreea Referent
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, MEDIU, COORDONATOR TRANSPORT SI PROTECTIA MUNCII
11. Domnaru Laurentiu Inspector
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CONCESIUNI
12. Irizescu Ionelia Consilier juridic
13. Inspector
COMPARTIMENT URMARIRE CONTRACTE CONCESIUNI
14. Nedelcu Lavinia  Iuliana Inspector
COMPARTIMENT ARHIVA SI PATRIMONIU
15. Toma Nurgian Referent
CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT
16. Serban Violeta Inspector
17. Inspector
18. Selim Belgin Referent
COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI ACTIVITATI PENTRU TINERET
19. Vacant Supraveghetor sala
20. Pirvu Gheorghe Referent
21 Pomac Iasar Supraveghetor sala
SERVICIUL BUGET – FINANTE
22. Jerebie Ioana Rodica Sef Serviciu
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
23. Ibadula Filis Inspector
24. Gheorghe Marius Cristian Inspector
25. Inspector
SEF BIROU TAXE SI IMPOZITE
26.  Jerebie Rodica Ioana Sef birou
COMPARTIMENT  IMPOZITE  SI TAXE
27. Pîndichi Alina Sef birou
28. Cocoi Seihan Inspector
29. Guta Mirela Inspector
30. Grădinaru Gabriela Referent
31.
COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ
32. Jukovschi Anca Rodica Consilier juridic
33. Cojocaru Daniela Inspector
34. Alecu Valentina Inspector
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
35. Călin Doinita Inspector
36. Bandula Monica Inspector
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE , INVESTITII, PROIECTE
37. Oncescu Florina Consilier achizitii
38. Chirea Bogdan Ion Consilier achizitii
39. Vacant Consilier achizitii
COMPARIMENT URBANISM, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AMENAJAREA TERITORIULUI
40. Micu Blănaru Valentina Inspector
41. Grigoras Georgiana Inspector
42. Vacant Inspector
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
43. Adam Liliana Inspector
44. Pislaru Vica Inspector
45.
SERVICIUL POLITIE LOCALA
46. Burhala Cosmin Iulian Sef serviciu
47. Amet Metin Politist local
48. Ghindoveanu Vasile Politist local
49. Serban Florin Eduard Politist local
50. Costea Laurentiu Politist local
51. Sandru George Politist local
52. Simota Razvan Politist local
53. Enache George Politist local
54 Micu Valentin Politist local
55. Todinca Adrian Politist local
56. Vacant Politist Local
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
57. Ucrainet Iuliana Guard
58. vacant Sofer
59. Mott Dumitru Sofer
60. Nistor Ionel Sofer
61. vacant Sofer
COMPARTIMENT IT
62. Inspector
COMPARTIMENT ASISTENTA  MEDICALA COMUNITARA
63. Vacant
64. Vacant
65. Vacant
65. Vacant
67. Vacant
18 ASISTENTI PERSONALI