Aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Nume si prenume Functie DECLARATIE DE AVERE
2017 2018 2019 2020 2021
1. BRATIANU VIOREL FLORIN Secretar
COMPARTIMENT STARE CIVILA
3. Roman Cecilia Inspector
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA , MINORITATI
4. Tarsana Nicoleta Consilier juridic
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL  
5. Simion Marioara Inspector
6. Iordan Elena Inspector
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, MEDIU, COORDONATOR TRANSPORT SI PROTECTIA MUNCII
7. Domnaru Laurentiu Inspector
8. Vacant Inspector
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CONCESIUNI
9. Irizescu   Ionelia Consilier juridic
COMPARTIMENT URMARIRE CONTRACTE CONCESIUNI
10. Nedelcu Lavinia  Iuliana Inspector
COMPARTIMENT ARHIVA SI PATRIMONIU        
11. Ismail  Nurgian Referent
CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT                  
12. Serban Violeta Inspector
13. Voicu Gabriela Alexandra Inspector
COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI ACTIVITATI PENTRU TINERET
14. Stefan Nicolae
15. Lungu Ion
16. Pirvu Gheorghe
SERVICIUL BUGET – FINANTE
17. Ritco Monica Daniela Sef Serviciu
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE           
18. Ibadula Filis Inspector
19. Ilie Daniela Inspector
20. Vacant Inspector
 SEF BIROU TAXE SI IMPOZITE
21. Pindichi Alina Sef birou
COMPARTIMENT  IMPOZITE  SI TAXE                  
22. Cocoi Seihan Inspector
23. Florea Rodica Ioana Inspector
24. Pislaru  Vica Inspector
25. Morosanu Adela Inspector
26. Guta Mirela Inspector
COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ         
27. Jukovschi Anca Rodica Consilier juridic
28. Cojocaru Daniela Inspector
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
29. Călin Doinita Inspector
30. Bandula Monica Inspector
COMPARTIMENT INVESTITII PUBLICE,ACHIZITII SI DERULARE CONTRACTE PUBLICE
31. Grigore Adriana Consilier
32. Chirea Bogdan Ion Inspector
33. Mina Alina Consilier juridic
34. ARHITECT  Sef – vacant Inspector
COMPARIMENT URBANISM, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AMENAJAREA TERITORIULUI
35. Micu Blănaru Valentina Inspector
36. Grigoras Georgiana Inspector
SERVICIUL POLITIE LOCALA
37. Burhala Cosmin Iulian Sef serviciu
38. Amet Metin Politist local
39. Ghindoveanu Vasile Politist local
40. Serban Florin Eduard Politist local
41. Costea Laurentiu Politist local
42. Sandru George Politist local
43. Ariton Mihai Politist local
44. Enache George Politist local
45. Micu Valentin Politist local
46. Todinca Adrian Politist local
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
47. Ucrainet Iuliana Guard
48. Manoiu Eugen Sofer
49. Urezeanu Ion Sofer
50. Mititelu Ion Sofer
51. Nistor Ionel Sofer
COMPARTIMENT AUDIT INTERN
52. vacant Auditor
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
53. Adam Liliana Inspector
54. Burduja Valentina Inspector
55. Pavel  Elena Inspector
COMPARTIMENT ASISTENTA  MEDICALA COMUNITARA
56. Vacant
57. Vacant
58. Vacant
59. Vacant
60. Vacant
18 ASISTENTI PERSONALI