Aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Nume si prenume Functie DECLARATIE DE AVERE
1. BRATIANU VIOREL FLORIN Secretar general 2020
COMPARTIMENT STARE CIVILA
2. Roman Cecilia Inspector 2020
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA , MINORITATI
3. Mina Alina Consilier juridic 2020
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL
4. Chirita Simion Marioara Inspector 2020
5. Iordan Elena Inspector 2020
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, MEDIU, COORDONATOR TRANSPORT SI PROTECTIA MUNCII
6. Domnaru Laurentiu Inspector 2020
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CONCESIUNI
7. Irizescu Ionelia Consilier juridic 2020
COMPARTIMENT URMARIRE CONTRACTE CONCESIUNI
8. Nedelcu Lavinia  Iuliana Inspector 2020
COMPARTIMENT ARHIVA SI PATRIMONIU
9. Toma Nurgian Referent 2020
CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT
10. Serban Violeta Inspector 2020
11. Voicu Gabriela Alexandra Inspector
COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI ACTIVITATI PENTRU TINERET
12. Simota Razvan
13. Pirvu Gheorghe
SERVICIUL BUGET – FINANTE
14. Ritco Monica Daniela Sef Serviciu 2020
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
15. Ibadula Filis Inspector 2020
16. Ilie Daniela Inspector 2020
SEF BIROU TAXE SI IMPOZITE
17. Pindichi Alina Sef birou 2020
COMPARTIMENT  IMPOZITE  SI TAXE
18. Cocoi Seihan Inspector 2020
19. Jerebie Rodica Ioana Inspector 2020
20. Pislaru  Vica Inspector 2020
21. Guta Mirela Inspector 2020
22. vacant Inspector
COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ
23. Jukovschi Anca Rodica Consilier juridic 2020
24. Cojocaru Daniela Inspector 2020
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
25. Călin Doinita Inspector 2020
26. Bandula Monica Inspector 2020
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI DERULARE CONTRACTE PUBLICE
27. Grigore Adriana Consilier 2020
28. Chirea Bogdan Ion Consilier achizitii 2020
COMPARIMENT URBANISM, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AMENAJAREA TERITORIULUI
29. Micu Blănaru Valentina Inspector 2020
30. Grigoras Georgiana Inspector 2020
SERVICIUL POLITIE LOCALA
31. Burhala Cosmin Iulian Sef serviciu 2020
32. Amet Metin Politist local 2020
32. Ghindoveanu Vasile Politist local 2020
33. Serban Florin Eduard Politist local 2020
34. Costea Laurentiu Politist local 2020
35. Sandru George Politist local 2020
36. vacant Politist local 2020
37. Enache George Politist local 2020
38. Micu Valentin Politist local 2020
39. Todinca Adrian Politist local 2020
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
40. Ucrainet Iuliana Guard
41. Ucrainet Cristian Sofer
42. Urezeanu Ion Sofer
43. Nistor Ionel Sofer
44. vacant Sofer
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
45. Adam Liliana Inspector 2020
46. Burduja Valentina Inspector 2020
47. vacant Inspector 2020
COMPARTIMENT ASISTENTA  MEDICALA COMUNITARA
48. Vacant
49. Vacant
50. Vacant
51. Vacant
52. Vacant
18 ASISTENTI PERSONALI
DEMNITARI
53 Dumitru Chiru Primar
54 Ioan Roman Viceprimar
CABINET PRIMAR
55 Consilier personal Mantea Daniel
56 Consilier personal Chiru Magdalena