Aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Nume si prenume Functie DECLARATIE DE AVERE
2017 2018 2019 2020 2021
1. BRATIANU VIOREL FLORIN Secretar

general

COMPARTIMENT STARE CIVILA
2. Roman Cecilia Inspector
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA , MINORITATI
3. Mina Alina Consilier juridic
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL  
4. Chirita Simion Marioara Inspector
5. Iordan Elena Inspector
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, MEDIU, COORDONATOR TRANSPORT SI PROTECTIA MUNCII
6. Domnaru Laurentiu Inspector
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CONCESIUNI
7. Irizescu Ionelia Consilier juridic
COMPARTIMENT URMARIRE CONTRACTE CONCESIUNI
8. Nedelcu Lavinia  Iuliana Inspector
COMPARTIMENT ARHIVA SI PATRIMONIU        
9. Ismail  Nurgian Referent
CENTRU INFORMARE CETATENI SI SECRETARIAT                  
10. Serban Violeta Inspector
11. Voicu Gabriela Alexandra Inspector
COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI ACTIVITATI PENTRU TINERET
12. Lungu Ion
13. Pirvu Gheorghe
SERVICIUL BUGET – FINANTE
14. Ritco Monica Daniela Sef Serviciu
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE           
15. Ibadula Filis Inspector
16. Ilie Daniela Inspector
 SEF BIROU TAXE SI IMPOZITE
17. Pindichi Alina Sef birou
COMPARTIMENT  IMPOZITE  SI TAXE                  
18. Cocoi Seihan Inspector
19. Jerebie Rodica Ioana Inspector
20. Pislaru  Vica Inspector
21. Guta Mirela Inspector
22. vacant Inspector
COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ         
23. Jukovschi Anca Rodica Consilier juridic
24. Cojocaru Daniela Inspector
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
25. Călin Doinita Inspector
26. Bandula Monica Inspector
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI DERULARE CONTRACTE PUBLICE
27. Grigore Adriana Consilier
28. Chirea Bogdan Ion Inspector
COMPARIMENT URBANISM, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AMENAJAREA TERITORIULUI
29. Micu Blănaru Valentina Inspector
30. Grigoras Georgiana Inspector
SERVICIUL POLITIE LOCALA
31. Burhala Cosmin Iulian Sef serviciu
32. Amet Metin Politist local
32. Ghindoveanu Vasile Politist local
33. Serban Florin Eduard Politist local
34. Costea Laurentiu Politist local
35. Sandru George Politist local
36. Ariton Mihai Politist local
37. Enache George Politist local
38. Micu Valentin Politist local
39. Todinca Adrian Politist local
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
40. Ucrainet Iuliana Guard
41. Manoiu Eugen Sofer
42. Urezeanu Ion Sofer
43. Nistor Ionel Sofer
44. vacant Sofer
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
45. Adam Liliana Inspector
46. Burduja Valentina Inspector
47. Pavel  Elena Inspector
COMPARTIMENT ASISTENTA  MEDICALA COMUNITARA
48. Vacant
49. Vacant
50. Vacant
51. Vacant
52. Vacant
18 ASISTENTI PERSONALI
DEMNITARI
53 Roman Ioan Primar
54 Mirea Tatian Viceprimar
CABINET PRIMAR
55 Consilier personal Vacant
56 Consilier personal Vacant