Primăria Comunei Lumina a semnat astăzi contractele de finanțare pentru renovarea integrată și creșterea eficienței energetice a unor clădiri publice din localitate.

Autoritățile locale au depus două cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației in cadrul apelurilor de depunere de proiecte PNRR/2022/C5/2/B1/1 aferent Componentei 5 – Valul renovării Operațiunea B1 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cele două proiecte ce au primit finanțare se numesc:

– Renovarea integrată a sediului administrativ al Stării Civile/Autorității Tutelare din comuna Lumina (județul Constanța) – 1.657.466,20 lei;
– Renovarea integrată a sediului administrativ al Asistenței Sociale/Asistenței Medicale Comunitare din comuna Lumina (județul Constanța) – 1.679.492,33 lei.

Valoarea cumulată a finanțării primită pentru cele două proiecte este de 3.336.958,53 lei (676,140.86 euro).

După semnarea acestor contracte de finanțare urmează demararea lucrărilor de reabilitare a celor două clădiri situate în localitatea Lumina, urmând ca ele să asigure pe viitor o mai bună funcționare a serviciilor publice oferite către cetățeni.

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) a fost întocmit, negociat și semnat cu Comisia Europeană de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Obiective specifice :
1. Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri inteligente.
2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și realizarea de construcții verzi și reziliente.
3. Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor.
4. Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente.
5. Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.

Print Friendly, PDF & Email