Primăria comunei Lumina a depus și obținut finanțare pentru proiectul “B-AWARE!”, cod 2022/346509, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 60.277 Euro, din care:

  • 85% – 51.234 euro – valoarea eligibilă nerambursabilă prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021,
  • 15% – 9043 euro – valoarea cofinanţării eligibile a Primăriei comunei Lumina.

 Principalele obiective vizate de proiectul “B-AWARE!” sunt:

  1. a) îmbunătăţirea comportamentului energetic al comunităţii unităţii administrativ teritoriale Lumina şi creşterea conştientizării sociale asupra importanței eficienței energetice,
  2. b) consolidarea capacităților și reducerea consumului de energie în clădirile publice.

În cadrul proiectului:

  • 235 de persoane din cadrul instituţiilor publice de la nivelul UAT Comuna Lumina, vor fi perfecţionate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică;
  • 100 de persoane din populaţia UAT Comuna Lumina, vor fi informate în domeniul eficienței energetice, rsubsolar regenerabile de energie şi securitatea energetică;
  • 24 de elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina vor fi implicaţi în “Patrulele Energetice”.

Până la data de 30 Aprilie 2024, Primăria va derula următoarele activităţi în cadrul proiectului “B-AWARE!”:

  • Programul de Training adresat funcționarilor publici/personalului contractual şi membrilor Consiliului Local, în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.
  • Campania de Conştientizare publică implementată la nivelul comunei Lumina şi constand în workshop-uri de informare în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.
  • Activitatea şcolară “Energy Patrols/Patrulele Energetice” implementată în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina si structurile arondate, vizand organizarea de echipe formate din elevi pentru studierea/monitorizarea şi adoptarea de măsuri de reducere a consumului energetic pentru echipamentele aflate în sediile
Print Friendly, PDF & Email