Primăria comunei Lumina din judeţul Constanţa implementează Proiectul Little Energy Super Stars (“Micii Super Eroi ai Energiei”), cod 2020/512275.

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 213.571 Euro, din care:

 • 85% – 181.000 euro – valoarea eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021,
 • 15% – 32.571 euro – valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice şi reducerii emisiilor de CO2 la nivelul a patru clădiri publice din raza unităţii administrativ teritoriale a comunei Lumina, şi alinierea la standardele şi cerinţele de performanţă energetică europene.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de un număr de 932 de elevi, 73 de cadre didactice şi 12 persoane din structura administrativă din cadrul:

 • Căminului Cultural Lumina;
 • Şcolii Gimnaziale nr. 2 Oituz;
 • Şcolii Vechi Lumina;
 • Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Reducerea consumului de energie cu 313,69 MW/an;
 • Scăderea nivelului specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2), cu 84,64 t/an;
 • Reducerea cu 14568 Euro a costurilor aferente cheltuielilor cu energia electrică.

Principalele măsuri de eficientizare energetică implementate în cadrul proiectului sunt:

 • Anveloparea clădirilor;
 • Înlocuirea tâmplăriilor;
 • Termoizolarea planşeelor;
 • Instalarea de centrale termice murale în condensaţie.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 30 de luni.

Persoană de contact: Irizescu Ionelia, manager de proiect, telefon 0241-251828,  e-mail primarialumina@gmail.com

Pentru mai multe detalii despre proiect accesati pagina dedicata. 

Print Friendly, PDF & Email