Avand in vedere Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului,  in temeiul Ghidului de finantare al Programului, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 565/2009, Comuna Lumina, prin reprezentant legal domnul primar Dumitru Chiru, in calitate de beneficiar a obtinut finantare nerambursabila de la Administratia Fondului pentru Mediu, pentru proiectul intitulat , „Inlocuirea sistemului de incalzire cu C.S. cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile in cadrul Gradinitei cu Orar Mixt ‘Luminita’ si in cadrul Scolii General cu clasele I-VIII (Scoala Noua) din Lumina”, conform Hotararii Comisiei de avizare nr. 1 din 25.11.2009, in temeiul Ghidului de finantare a Programului mai sus mentionat.

Conform contractului pentru finantare nerambursabila nr. 231/N/16.12.2009, valoarea este de 804.495,68 lei, ceea ce reprezinta 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, restul de 20% din proiect urmand a fi suportate din Bugetul Local.

Print Friendly, PDF & Email