Avand in vedere dispozitiile legale cuprinse in art. 4 din Legea 107/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola, se publica urmatoareale procese verbale:

Print Friendly, PDF & Email