În vederea comunicări Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 05.09.2016, emisă de BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI – Stoica Constantin-Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona, în dosarul de executare silită nr. 437/2015, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub nr.12620 din data de 08.09.2016, privind vânzarea la licitaţie publică, pentru data de 27.09.2016, orele 12.00,  a imobilului , situat în sat Sibioara, comuna Lumina, jud. Constanţa, str. Pescarilor nr.32, lot 1, compus din teren în suprafaţă de 2.000 mp conform actelor (1.999 mp. Conform măsurătorilor), având nr. Cadastral 1704 şi construcţiile edificate pe acestea:C1-locuinţă, în suprafaţă construită 103,01 mp, având număr cadastral 1704-C1, C2-garaj, în suprafaţă construită de 35,80 mp, având număr cadastral 1704-C2, C3-grajd, în suprafaţă constrută 31,72 mp, având număr cadastral 1704-C3, C4-locuinţă, în suprafaţă construită de 23,31 mp, având număr cadastral 1704-C4, înscris în cartea funciară nr. 102041 a localităţii Lumina, judeţul Constanţa, proprietatea debitorilor : DRONIUC DUMITRU, DRONIUC MARCELA ŞI SALVAN VIOREL; s-a procedat conform art. 250 alin 2  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, coroborat cu prevederile art. 838 alin.3 şi 6 din Codul de procedură civilă,  la afişarea publicaţiei de vânzare mai sus menţionate, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro.

publicatie-de-vanzare-imobiliara-str-pescarilor-nr-32-lot-1

Print Friendly, PDF & Email