cum-poti-sa-participi-la-o-licitatie-la-executare-silita-ce-sanse-ai-sa-gasesti-un-chilipir_size9

În vederea comunicări Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 25.05.2016, emisă de BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI – Stoica Constantin-Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona, în dosarul de executare silită nr. 437/2015, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub nr. 8090 din data de 25.05.2016, privind vânzarea la licitaţie publică, pentru data de 28.06.2016, orele 11.00,  a imobilului , situat în sat Sibioara, comuna Lumina, jud. Constanţa, str. Pescarilor nr.32, lot 2, în suprafaţă de 2.000 mp conform actelor şi măsurătorilor, având nr. Cadastral 17303-C1, C2-grajd (extratabular), în suprafaţă construită de 117.55 mp, C3-grajd (extratabular), în suprafaţă de 247,26 mp, C4—locuinţă ( extratabular), în suprafaţă construită de 32,29 mp, înscris în cartea funciară nr. 102044 a localităţii Lumina, judeţul Constanţa, proprietatea debitorilor : DRONIUC DUMITRU, DRONIUC MARCELA ŞI SALVAN VIOREL; s-a procedat conform art. 250 alin 2  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, coroborat cu prevederile art. 838 alin.3 şi 6 din Codul de procedură civilă,  la afişarea publicaţiei de vânzare mai sus menţionate, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro

PUBLICATIE DE VÂNYARE IMOBILIARA, SAT SIBIOARA, COM. LUMINA, STR. PESCARILOR , LOT 2

Print Friendly, PDF & Email