În vederea comunicări Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 24.06.2016, emisă de BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC BECIU STELIAN, în dosarul de executare silită nr.384/2015, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub nr. 10174 din data de 18.07.2016, privind vânzarea la licitaţie publică, pentru data de 21.07.2016, orele 12.00,  a imobilului compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.600 mp din acte si 1640 mp din măsuratori şi construcţii : C1-locuinţă şi C2-anexă, situat în localitatea Lumina, str. Iasomiei nr. 2 ( la noi în evideţe Iasomiei nr. 2 B ), jud. Constanţa, având nr. Cadastral nr. 102310, proprietatea debitorilor : BOIANGIU CĂLIN SI BOIANGIU ELENUŢA; s-a procedat conform art. 250 alin 2  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, coroborat cu prevederile art. 838 alin.3 şi 6 din Codul de procedură civilă,  la afişarea publicaţiei de vânzare mai sus menţionate, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro.

publicatie de vânzare imobiliara, str. Iasomiei nr. 2, Lumina .pdf

Print Friendly, PDF & Email