Potrivit dispozitiilor art. 250 din Codul de procedura fiscala, va aducem la cunostinta generala ca in ziua de 08 iulie 2019, orele 10, va avea loc la sediul Primariei Comunei Lumina din Strada Mare, nr. 170, Localitatea Lumina, Judetul Constanta, Judetul Constanta, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Com.Lumina, sat Oituz, Str. Tineretului, nr. 25, compus din teren in suprafata de 1500 mp , identificat cu numar cadastral 1670 si cladire in suprafata de 72 mp ( fara CF),proprietatea SC EURO SI MA COSTRUZIONI SRL care datoreaza subscrisei UAT Comuna Lumina cu sediul in Comuna Lumina, jud.Constanţa, str. Mare nr. 170, în calitate de creditor, Cod Fiscal 4671807, reprezentată legal prin Primar – IOAN ROMAN, suma de 140.337 lei , in dosarele de executare nr.3024/2013,6115/2016, 6505/2017,6708/2018,7064/2019

Valoarea totala a imobilului este de 180.239 lei ( echivalentul sumei de 37.890 euro, curs valutar din data de 23.01.2019 – 1 euro=4.7569 lei) la care se adauga TVA , din care 59.937 lei (echivalentul a 12.600 euro) o reprezinta valoarea terenului , stabilit conform raportului de evaluare elaborat de Dr. Ing. VICTOR LAIBER-evaluator autorizat EI, EPI, membru ANEVAR , nr.13590, la data de 24.01.2019, ce se afla atasat la prezentul dosar de executare .

Conform art.250, alin.11 ,pretul de pornire al licitatiei este de 28.417 euro ( in lei la data licitatiei ) la care se adauga TVA, ce reprezinta 75 % din pretul la care a a fost evaluat imobilul, iar imobilul se vinde la cel mai mare pret oferit.

Respectivul imobil este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale- este notata ipoteca legala transcrisa sub nr.214/27.06.2018 in Registrul Digital de Transcriptiuni si Inscriptiuni Imobiliare, in baza Procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.5595/2018, asupra imobilului compus din teren in suprafata de 1500 mp si constructie , situat in Com. Lumina, sat Oituz, Strada Tineretului, nr. 25, privind pe SC EURO SI-MA COSTRUZIONI SRL

Executarea silita se efectueaza in baza titului executoriu- Procesul verbal de sechestru nr.5595/27.04.2018, Somatia nr. 786/11.09.2018, Somatia 100/21.03.2019.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil proprietatea debitorilor sa instiinteze despre aceasta, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop prin publicatie si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare.

Doritorii se pot prezenta la data, locul si ora stabilite, avand asupra sa cartea de identitate, iar conform dispozitiilor art.250, alin.3, lit k) din legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala sa depuna o taxa de participare reprezentad 10 % din pretul de pornire a licitatiei, pe seama si la dispoziti Primariei Comunei Lumina ,CIF 4671807, in contul RO 11 TREZ 2315006XXX020070 deschis la Trezoreria Constanta, sau la casieria Primariei Comunei Lumina pana la termenul stabilit pentru vanzare.

Dovada consemnarii taxei de participare va fi atasata unei oferte de cumparare pana la termenul stabililit pentru vanzarea la licitatie.

Prezenta publicatie de vanzare a fost comunicata si afisata conform dispozitiilor art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Print Friendly, PDF & Email