În vederea comunicării Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 28.06.2016, emisă de BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI – Stoica Constantin-Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona, în dosarul de executare silită nr. 437/2015, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub nr. 9430 din data de 30.06.2016, privind vânzarea la licitaţie publică, pentru data de 25.07.2016, orele 10.00,  a terenului intravilan liber de construcţii, situat în sat Sibioara, comuna Lumina, jud. Constanţa, str. Mihail Kogălniceanu nr. 49A, ( fosta parcela A847/9 ) , în suprafaţă de 3.200 mp conform actelor ( 3.401 mp conform măsurătorilor), având nr. Cadastral 1738, înscris în cartea funciară nr. 102043 a localităţii Lumina, judeţul Constanţa, proprietatea debitorilor : DRONIUC DUMITRU, DRONIUC MARCELA ŞI SALVAN VIOREL; s-a procedat conform art. 250 alin 2  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, coroborat cu prevederile art. 838 alin.3 şi 6 din Codul de procedură civilă,  la afişarea publicaţiei de vânzare mai sus menţionate, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro

publicatie de vanzare, str. Mihail Kogalniceanu nr 49 A, Sibioara.pdf

 

       

Print Friendly, PDF & Email