Consiliul Local al Comunei Lumina, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.04.2012, a aprobat rectificarea bugetului Local al comunei Lumina pe anul 2012, in suma de 12.255.437 lei pe partea de venituri si 12.255.437 lei pe partea de cheltuieli.

Anexele aprobate prin HCL 81/24.04.2012:

Hotarare

Anexa buget rectificat

Buget centralizat aprilie

Buget sectiunea de dezvoltare aprilie

Buget sectiunea de functionare aprilie

Executie trim I

Lista investitii Aprilie

Hotarare

Print Friendly, PDF & Email