REZULTAT PROCEDURA SELECTIE PARTENER 2

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Lumina
Titlul proiectului: ,, Dezvoltarea Durabilă a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare ”

Avand in vedere procedura de selectie desfasurata in perioada 20.08.2012 – 03.09.2012 in vederea selectarii unui nou Partener 2 in cadrul proiectului mentionat, a fost prezentata o singura oferta . In urma analizarii ofertei, a fost selectat, conform Proces-verbal de selectie Partener 2 nr. 8546/05.09.2012 S.C. VENT CONSULTING TEAM S.R.L., acesta indeplinind conditiile
solicitate de Beneficiar.

 

REZULTAT PROCEDURA SELECTIE PARTENER 3

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Lumina
Titlul proiectului: ,, Dezvoltarea Durabilă a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare ”

Avand in vedere procedura de selectie desfasurata in perioada 20.08.2012 – 03.09.2012 in vederea selectarii unui nou Partener 3 in cadrul proiectului mentionat, a fost prezentata o singura oferta . In urma analizarii ofertei, a fost selectat, conform Proces-verbal de selectie Partener 3 nr.
8596/06.09.2012, CENTRUL PENTRU STRATEGII SI POLITICI EUROPENE, acesta indeplinind conditiile solicitate de Beneficiar.

Print Friendly, PDF & Email