Serviciul social ”Ambulanță socială” cod serviciu social 8899 SIS-II, înființat și administrat de furnizorul Primăria Lumina – Compartiment Asistență Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.007063/24.08.2021, deține licență de funcționare provizorie nr.5504/08.08.2022.

Serviciul social ”Ambulanță socială”, este înființat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Lumina nr.105/06.05.2022 și funcționează în cadrul Compartimentului de Asistență Socială.

Servicii oferite:
1. Asigurarea dispeceratului, respectiv:
– Preluare și înregistrare apeluri;
– Consiliere socială;
– Suport emoțional;
– Mediere socială;
– Redirecționare către alte servicii.

2. Asigurarea intervenției imediate, în cazul în care, din motive sociale viața solicitanților este amenințată, respectiv:
– identifică şi evaluează situația persoanelor fără adăpost;
– evaluează și propune măsuri în cazul persoanelor singure dependente;
– evaluează și propune măsuri în cazul persoanelor cu tulburări psihice care sunt în situații de risc;
– intervenții de urgență în cazul persoanelor cu diferite adicții sau victime ale violenței domestice;
– asigură transportul persoanelor fără adăpost care nu necesită servicii medicale la centre rezidențiale, sau alte instituții/servicii de asistență socială;
– transportul persoanelor vârstnice , greu deplasabile la unităţile medicale în vederea efectuării consultaţiilor şi a tratamentelor de specialitate, respectiv CT, RMN si analize;
– transportul persoanelor greu deplasabile la instanţele de judecată în vederea audierii pentru numirea tutorilor sau curatorilor;
– realizarea tratamentului ambulatoriu ( tratament injectabil, pansamente) pentru persoanele asistate la recomandarea medicului de familie sau a medicului curant al beneficiarului;
– evaluarea medicală periodică a persoanelor aflate în evidenţa serviciilor de îngrijire socială (monitorizare, TA, puls, glicemie);
– transportul minorilor sau a persoanelor greu deplasabile la comisiile de evaluare şi expertiză în vederea încadrării în grad de handicap;
– acordă măsuri de sprijin (distribuirea de pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături, haine, încălțăminte ş.a.).

3. Furnizarea serviciilor socio– medicale la domiciliul persoanelor aflate în situații de risc, inclusiv cele cu handicap psihic și/sau mintal sau diagnosticate cu boli psihice și/sau mintale, în vederea menținerii acestora în propriul mediu de viață, prin:
– evaluarea socio-medicală;
– stabilirea eligibilității și planului de intervenție;
– furnizarea de servicii specifice (acțiuni medicale și sociale);
– monitorizare periodică;
– transport asistat.

4. Efectuarea de actiuni de screening, campanii de prevenție și educație pentru sănătate în rândul populației în vederea scăderii morbidității în rândul grupului țintă;
– Monitorizarea stradală, în perioade cu temperaturi extreme, caniculă sau ger, în vederea acordării măsurilor de sprijin persoanelor fără adăpost.

DATE DE CONTACT

Serviciul își desfășoară activitatea în cadrul centrului medical situat în comuna Lumina, str. Mare nr. 170 (lângă parc).

E-mail: ambulantasociala@primaria-lumina.ro

Numere de telefon de contact: 0372929424, 0723378263

 

Print Friendly, PDF & Email