Serviciul de Salubrizare Lumina a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local Lumina nr. 257/2017 in conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

„Serviciul Local de Salubrizare Lumina” este de interes local si functionează cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei Lumina, având ca obiect de activitate realizarea in gestiune directà a serviciului de salubrizare in comuna Lumina, care cuprinde următoarele activitați:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fractii colectate separat, fåra a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii și acumulatori.
b) maturatul, spalatul, stropirea şi intretinerea cailor publice
c) curatarea şi transportul zäpezii de pe câile publice şi menținerea in functiune a acestora pe timp
de polei sau de inghet

„Serviciul Local de Salubrizare Lumina” are patrimoniu propriu, functioneaza pe baza de gestiune economica si se bucura de autonomie financiara si functionala, este subiect de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscala si de cont deschis la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare si intocmeste, in conditiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale şi funcționezaa cu sediul în Str. Morii nr. 79 A, comuna Lumina, jud. Constanta.

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE LUMINA:
HCL 257/2017 – privind infiintare Serviciu de Salubrizare Lumina
HCL 80/2018 – buget cheltuieli 2018 Serviciul de Salubrizare
HCL 101/2018 – APROBARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI SERVICIU DE SALUBRIZARE
HCL 210/2018 – Aprobare inregistrare Serviciul de Salubrizare in scopuri TVA
HCL 228/2018 – rectificare buget 2018 Serviciul de Salubrizare Lumina
HCL 254/2018 – aprobare tarife Serviciul de Salubrizare
HCL 57/2019 – aprobare tarife Serviciul de Salubrizare Lumina
HCL 4/2020 – aprobare modificare tarife Serviciul de Salubrizare Lumina
HCL 240/2021 – aprobare tarife distincte practicate de Seriviciul de Salubrizare in anul 2022
HCL 65/2021 – TARIF DESEURI BIODEGRADABILE SERVICIUL DE SALUBRIZARE
HCL 36/2021 – aprobare stat de functii si organigrama Serviciul de Salubrizare Lumina
HCL 83/2022 – aprobare documentatii de atribuire contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

DATE DE CONTACT SERVICIUL DE SALUBRIZARE LUMINA:

Serviciul de Salubrizare Lumina are sediul Str. Morii nr. 79A, com. Lumina, Jud. Constanta, Pavilion Administrativ
Sef Serviciu: Chiru Roxana
E-mail: salubrizare@primaria-lumina.ro

INFORMATII LEGATE DE COLECTAREA DESEURILOR MENAJERE:
Serviciul de Salubrizare Lumina colecteaza de la populatie doar deseuri menajere in sistem din poarta in poarta. Orice alt tip de deseuri, cum ar fi moloz, resturi vegetale, aparate electrocasnice etc… nu va fi colectat de lucratorii Serviciului de Salubrizare Lumina.

Graficul de colectare a deseurilor menajere din poarta in poarta, pe strazi, este urmatorul:

LUNI:

Str. 22 decembrie, Str. Primăverii, Str. Tulcei, Sos. Tulcei, Str. Primaverii, Str. Campului (intre Năvodari și Str. Pelican), Str. Eternitatii, Str. Cerealelor, Str. Linistei, Str. Eroilor, Str. Randunelelor, Sat Sibioara, Sat Oituz, Sediu Primarie, Cariera 1 si 2

MARTI

Str. Crinului, Str. Trandafirilor, Str. Branduselor, Str. Campului (intre Pelican și G. Enescu), Str. Berzelor, Str. Interioara, Str. Liliacului, Prelungirea Liliacului, Str. Navodari, Peninsula – 2 case, Blocuri str. Navodari, Str. Iuliu Maniu,

MIERCURI

Str.Narciselor, Str. Petrolului, Str. Canarului, Str. Morii, Strada Năvodari (porțiunea Troiță – Murelor), Str. Pescarus, Str. Murelor, Str. Traian, Prelungirea Petrolului, Str. Iasomiei, Str. Prelungirea Iasomiei, Str. Prelungirea Morii, Str. Militari, Str. Academiei, Str. 9 mai, Str. Libertății, Str. Dacilor și Str. Șoimului

JOI

Str. Mare, Sirenei, Sabinelor, Lebedelor, Cucului, Brotacei, Prelungirea Brotacei, Str. Gării (Poliție și Abator), Str. Teiului, Str. Pinului, Str. Belșugului, Str. Dumitru Comșa, Str. Murelor, Str. Mihai Viteazul, Str. Mircea cel Bătrân, Str. Cuza Vodă, Str. Stefan cel Mare, Str. Carol I, Str. Independentei,

VINERI

Str. Pelican, Sperantei, Viorelelor, Bradului, Cocorilor, Rogozului, Constantin Brâncuși, Iulia Hasdeu, Ghiocei, Vantului, Alunului, Luceafarului, Decebal, Islazului, Salciilor, Garofiței, Frunzelor, Blocuri Centru,

 

RIDICAREA DESEURILOR SORTATE SELECTIV DE CATRE POPULATIE (HARTIE, CARTON, PLASTIC, CUTII DE METAL) SE FACE IN ACEEASI ZI, UN ALT UTILAJ AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE URMAND SA TREACA PE STRAZI, CONFORM PROGRAMARII.

COLECTAREA SELECTIVĂ/SORTAREA SE FACE ÎNTR-UN RECPIENT SEPARAT DE CEL DE DEȘEURI MENAJERE. DACĂ SE SORTEAZĂ SELECTIV FOLOSIND UN SAC REZISTENT, ACESTA NU SE DEPOZITEAZĂ ÎN PUBELA DE DEȘEURI MENAJERE.!

Conform obligațiilor legale este obligatorie colectarea separată a deșeurilor pe fracții. Vă invităm să consultați informațiile utile din pagina dedicată pentru a ști ce deșeuri aruncăm la fiecare fracție în parte, dar și ce sunt deșeurile speciale și ce facem cu ele.

Print Friendly, PDF & Email